แกงจืดวุ้นเส้น

Chinese noodle soup

 

ผัดกระเพารหูม

Pork fried basil

 

ผัดกระเพารไก่

Chicken fried basil

 

ผัดกระเพารกุ้ง

Shrimp fried basil

 

ผัดกระเพารเนื้อ

Beef fried basil

 

หมูทอดกระเทียม

Pork fried with garlic